WaterSam Weltweit - WaterSam International

NIEM TIN SCIENCE TECHNOLOGY JSC (NT-TECH)
1st floor, Packsimex Building, 52 Dong Du, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City

VIETNAM

Tel.: +84 967 524 640

Email: sales@niemtinjsc.com.vn

Là những chuyên gia về lấy mẫu nưc và nước thải, chúng tôi mang đến cho khách hàng dải sản phẩm rộng về thiết bị lấy mẫu tự động và trạm quan trắc. Thiết bị lấy mẫu của chúng tôi được thiết kế độc quyền và sản xuất tại Đức, sử dụng những vật liệu và linh kiện chất lượng cao.

WS Porti máy lấy mẫu cầm tay: ứng dụng cho lấy mẫu tự đng và lưu động; gồm hoặc không gồm tủ trữ lạnh
WS 98 máy lấy mẫu
treo tường: nổi bật với thiết kế linh hoạt
WS 312 máy lấy mẫu tại chỗ: máy lẫy mẫu tích hợp tủ trữ lạnh
WS 316 máy lấy mẫu tại chỗ: máy lấy mẫu tích hợp tủ trữ lạnh vớ
i dung tích lưu trữ lớn nhất và đa dạng chọn lựa
WS 316 SR
máy lấy mẫ
u nước thải tự súc chai: chức năng t động súc toàn bộ hệ thống lấy mẫu và phân phối bằng nước sạch
WS 316 SE máy lấy mẫu tại chỗ tự
đổ: chức năng t đng đổ và súc chai lấy mẫu bằngớc sạch
WS 316 MS trạm quan trắc: cho trạm lấy mẫu và quan trắc chấ
t lưng nước, với thiết bị đo theo yêu cầu
Máy lấy mẫu tùy chỉnh: cho những yêu cầu lấy mẫ
u đặc biệt, chúng tôi sẽ xây dựng những giải pháp theo yêu cầu của Quý khách hàng
Chúng tôi cung cấp 9 hệ thống lấy mẫu khác nhau, bao gồm hệ thống lấy mẫ
u trong đường ống hoặc với dòng chảy liên tục.

Để biết thêm thông tin và tư vấn về máy lấy mẫu WaterSam tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nt-tech