WaterSam - Nederland - Netherlands
WaterSam Weltweit - WaterSam International
ODS Instrumentie - Nederland - Netherlands

ODS Metering Systems B.V.
Donk 6 P.O. Box 69
2990 AB Barendrecht
NETHERLANDS

Tel.: +31 (0) 180 640 843
Fax: +31 (0) 180 640 569

Web: http://www.ods-metering-systems.nl/

ODS levert toestellen die gefabriceerd worden door WaterSam GmbH. De vacuüm samplers en Inline samplers zijn geschikt voor het volume proportioneel en tijdproportioneel bemonsteren van afvalwater en zuiveringsslib. Deze samplers voldoen geheel aan algemeen van kracht zijnde regelgeving in de Benelux zoals De Waterregeling (voorheen de UVR), de NEN 6600-1&2 en de NEN EN ISO 5667-3 en VLAREM.

Modellen met geïntegreerde koelkast:
De verzamelmonsters worden gekoeld geconserveerd. De stationaire monsternametoestellen maken gebruik van een 3-traps temperatuurregeling. Dit resulteert in het handhaven van de 1 – 5 graden norm onder de meest stringente condities.
WS 312-vacuüm; Monstername volgens het vacuümprincipe. Monster worden aangezogen via een monsterslang. Optioneel voorzien van een monsterverdeler. Kleine voordelige uitvoering van model WS 316;
WS 316-vacuüm; Monstername uit een open systeem volgens het vacuümprincipe. Het monster wordt aangezogen via een slang. Optioneel voorzien van een monsterverdeler;
WS 316-InlineCut; Monstername uit een gesloten systeem volgens het InlineCut principe. De monsterhapper wordt gemonteerd in een procesleiding. Optioneel voorzien van een monsterverdeler;
WS 316-fako; Zelfreinigend vacuümmonsternametoestel voor sterk vervuild afvalwater en slib. De monsterslang, de monsterkolf en de verdeler worden regelmatig en automatisch krachtig gereinigd met gebruik van leidingwater;
WS 316-SE; Zelf lozend/zelf legend vacuümmonsternametoestel. Dit toestel bezit een caroussel met meerdere glazen flessen. Hierin worden de deelmonsters verzameld. De fles met het “oudste” verzamelmonster wordt automatisch geleegd. Daarna wordt de fles krachtig met water gereinigd en is weer gereed voor de verzameling van nieuwe deelmonsters;
WS meetstations; De WS 316 serie is uit te breiden met een extra kast ernaast of/en een extra opzetkast. Deze extra compartimenten worden gebruikt voor het inbouwen van extra apparatuur (naar wens) zoals: pH meter, geleidbaarheidsmeter, troebelheidsmeter, flowmeter, waterpeilmeter, dosering van zuur t.b.v. conservering, extra vat met spoelwater, pomp, enzovoorts.

Modellen zonder koelkast:
De monsters worden niet geconserveerd. Deze toestellen worden ook wel  gecombineerd met een losse separate koelkast:
WS 98 vacuüm; Vacuüm monsternametoestel met monsterkolf en aanzuigslang. Inclusief temperatuursensor (snoer) en mogelijkheden om een externe verdeler aan te sturen;
WS 98 InlineCut; Toestel voor monstername uit een persleiding. Dit toestel wordt veel gebruikt voor bemonstering van zuiveringsslib vanuit een persleiding;
Porti 1, porti 12 en porti 24. Draagbare accugevoede monsternametoestellen.

Voor advies, informatie en documentatie verwijzen wij naar ODS BV, via www.ods-metering-system.nl