WaterSam - Sverige - Sweden
WaterSam Weltweit - WaterSam International
Cerlic - Sverige - Sweden

Cerlic Controls AB
Box 5084
141 05 Kungens Kurva
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 – 501 694 00
Fax: +46 (0)8 – 501 694 29

Web: http://www.cerlic.se/

I vårt program av instrument för mätning och styrning i reningsverk för avloppsvatten ingår ett komplett program av högkvalitativa vattenprovtagare från WaterSam i Tyskland.

WS Porti  
Portabel provtagare för mobil automatisk provtagning med eller utan kylning.

WS 98  Kompakt provtagare för väggmontage med upp till nio alternativa parallella program.
WS 98 Double Dosing  Två separata provtagare med en gemensam kontrollenhet för väggmontage.
WS 312  Ultrakompakt stationär provtagare med kylning . Väderbeständig för placering utomhus eller inomhus.
WS 316  Stationär väderbeständig provtagare med kylning och stort utrymme för provflaskor samt ett flertal alternativa kombinationer. Placering utomhus eller inomhus.
WS 316 SR  Självrensande provtagare för avloppsvatten. Helautomatisk sköljning av hela provtagningsmodulen och sugslangen med rent vatten.
WS 316 SE  Självtömmande stationär provtagare. Helautomatisk tömning och sköljning av provflaskor med rent vatten.
WS 316 MS  Station för övervakning av provtagning och övervakning av vattenkvalitet.
In-line system  
Provtagare för trycksatta rörledningar. Max 10 bar.
Djup-system  Provtagare för djup ned till 30 m i öppna kanaler.
Specialsystem  –
provtagningssystem för speciella kundönskemål.

Kontakta gärna Cerlic Controls AB för ytterligare råd och information gällande WaterSam vattenprovtagare i Sverige.
Cerlic Controls AB är ett svensktillverkande företag som funnits på marknaden sedan 1977. Företagets affärsidé bygger på ett långsiktigt miljötänkande och dess produkter har till syfte att minska utsläpp i hav, sjöar och vattendrag genom utveckling och produkt ion av mätutrustning som effektiviserar vattenrening.